Doetinchem

Jaarvergadering 22 mei 2023

Op maandagavond 22 mei is onze Jaarvergadering.

Graag nodigen we je uit voor deze vergadering.
Het is lang geleden dat we met onze leden een jaarvergadering hebben gehouden, de laatste was in februari 2020.
Door de coronajaren is het in 2021 en 2022 niet gelukt een vergadering te houden.

Dus we zijn erg blij dat het weer kan en zien onze leden graag op 22 mei a.s.!
Het financiële en sociale jaarverslag worden voor aanvang van de vergadering aan de aanwezige leden uitgedeeld.
Wil je alle stukken eerder ontvangen, dat kan digitaal via je mailadres, dan kun je contact opnemen met onze secretaris, Agnes Heilijgers, telefoon 06-40 42 90 16 of stuur een mailtje naar info(at)doetinchem.groei.nl  Agnes zal dan zorgen dat je alles digitaal toegestuurd krijgt. 

Let Op!!      We beginnen om 19.30 uur met de vergadering en na afloop hebben we een pauze.

De agenda van de jaarvergadering op 22 mei 2023 

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 17 februari 2020
  3. Sociaal jaarverslag 2022 door de secretaris
  4. Financieël jaarverslag 2022 door de penningmeester
  5. Verslag kascommissie door de heren Roosenboom en Hoftijzer
    Benoeming kascommissie
  6. Huldiging jubilarissen 2020, 2021 en 2022 en afscheid van onze bloemschikcoordinator in Angerlo, Lenie Tiecken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

En na de jaarvergadering komt een van onze leden, Mieke Jansen, aan het woord........

Zij houdt een korte lezing van ongeveer een uur, met als titel

                                      "In dienst van de bijen….wat gebeurt er in de bijenkast"

 

Ik vertel over de honingbij, mijn taak als imker en hoe leven de bijen.
Wat gebeurt er in de kast ...een klein bijen volk in de winter tot een groot bijenvolk in de zomer.
Welke taken heeft een werkbij en hoe leeft de koningin en wat is de functie van de darren.
Het is een boeiend geheel een bijenvolk, allemaal in dienst van het volk.
Al eeuwen worden bijen gehouden voor de honing en bestuiving van bomen, planten en gewassen.
Ook heden ten dage nog belangrijk voor ons voedsel.
Bij een temperatuur van ongeveer 15 graden openen we in het voorjaar de bijenkast.
Begin oktober sluiten we de kast voor de winter. Winterrust!
Als imker verheug je je als in het vroege voorjaar de bijen uit de kast komen om stuifmeel en nectar te halen.

Graag tot maandag 22 mei op de avond van de jaarvergadering!

Groet van Mieke Jansen

 

Onze leden zijn van harte welkom!

Zalencentrum de Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem.
LET OP!!!!!!!!      Aanvang 19.30 uur.
De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden