Doetinchem

Jaarvergadering met veel jubilarissen en afscheid nemen!

Op maandag 17 februari houden we de jaarvergadering voor onze leden.
En we nodigen u en jou, onze leden, dan ook van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Natuurlijk wordt er teruggekeken op het jaar 2019, ook financieel en sociaal.
En we hebben veel jubilarissen, leden die 25 jaar lid zijn, 40 jaar lid en ook nog een jubilaris die 50 jaar lid is!
Alle reden om deze trouwe leden in het denkbeeldige "zonnetje" te zetten en ze te huldigen met een mooi boeket bloemen.

En we nemen afscheid van drie bestuursleden!
Gerrie Aalderink heeft zo'n 20 jaar in het bestuur gezeten en heeft haar hele ziel en zaligheid in de afdeling Doetinchem van Groei & Bloei gelegd. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor en missen haar nu al!
Ook nemen we afscheid van Nel van Koeveringen en Anneke Weggen die samen ook vanaf 2004 bestuurslid zijn geweest en de ledenadministratie voor hun rekening namen. Ook deze dames willen we graag bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging.

Agenda Jaarvergadering 17 februari 2020
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering d.d. 25 februari 2019
3. Sociaal jaarverslag 2019 door de secretaris
4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester
5. Verslag kascommissie door Eeuwe Kuiper en Martin Roosenboom 
             -   Benoeming kascommissie
6. Afgetreden bestuursleden per 1 oktober 2019             
              - Gerrie Aalderink, bloemschikco√∂rdinator             
              - Nel van Koeveringe, ledenadministratie             
              - Anneke Weggen, ledenadministratie
7. Aftredend bestuurslid            
              - Janke Kuiper, herkiesbaar voor 1 jaar
8. Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
9. Huldiging jubilarissen en vrijwilligers
10. Rondvraag
11. Sluiting
 
Na afloop willen we graag met de aanwezige leden napraten met een drankje en een hapje!
 
Maar we willen ook graag vooruit kijken!
Hoe kan onze vereniging/afdeling de toekomst in en hoe kunnen we de activiteiten die we organiseren blijven doen?
Misschien hebt u of jij hele andere ideeen over te organiseren activiteiten.........
Wij willen graag weten hoe jullie, onze leden daarover denken.
We gaan heel graag met u en jou om tafel om te brainstormen hoe onze afdeling het de komende tijd gaat doen.
We zouden het geweldig leuk vinden als onze leden met ons mee komen praten en overleggen.
Feit is dat we al jaren geen voorzitter hebben!
En vanaf oktober 2019 zijn er i.v.m. gezondheidsredenen drie bestuursleden gestopt met hun werkzaamheden.
Ons team bestaat nu nog uit 4 bestuursleden en dat is echt te weinig!
We willen heel graag nieuwe bestuursleden in ons team!
Een van die bestuursleden zou dan ook de ledenadministratie op zich kunnen nemen, een ander nieuw bestuurslid zou de coördinatie van de bloemschikgroepen op zich kunnen nemen.
Verder zoeken we ook mensen die een bepaalde activiteit mee willen helpen organiseren, bijvoorbeeld het open tuinenweekend!
Dat komt elk jaar terug en als we een paar mensen/leden zouden hebben die daar hun schouders eenmaal per jaar onder willen zetten, dat zou echt super zijn!
Of het dit jaar nog lukt om dat open tuinenweekend te organiseren, is zeer onzeker.
Met een bestuur van 4 leden kunnen we echt niet alle activiteiten in een jaar organiseren. Dus we hebben u en jou nodig voor het voortbestaan van onze vereniging!
 
Bel of mail voor meer informatie of leuke ideeen of voor aanmelden als bestuurslid of vrijwilliger voor bepaalde activiteiten met:
Agnes Heilijgers (06-40429016 mail info@doetinchem.groei.nl)
Cobi Roosenboom (0316-342852 mail cobiroosenboom@upcmail.nl)
Sijtzes van der Meer (0314-664444 mail j.s.meer@planet.nl)
Janke Kuiper (06-51679170 mail jankekuiper@planet.nl)

De jaarvergadering is op 17 februari 2020
Aanvang 20.00 uur
Zalencentrum de Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem
De jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden!