Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering afdeling Doetinchem en omstreken

Maandagavond 19 februari  wordt de jaarvergadering gehouden van Groei en Bloei Doetinchem en omstreken.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door plaatsvervangende voorzitter.

2. Notulen van de jaarvergadering op 27 februari 2017

3. Sociaal jaarverslag 2017

4. Financieel jaarverslag 2017

5. Verslag van de kascommissie, mevr. Schuizeman en de heer Roosenboom

6. Aftredende bestuursleden: Agnes Heilijgers en Janke Kuiper
    Agnes Heilijgers stelt zich opnieuwe beschikbaar voor een periode van 4 jaar
    Janke Kuiper stelt zich voor maximaal 2 jaar nog beschikbaar.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Na de vergadering hopen we nog op een gezellig samen zijn en trakteert de vereniging u graag nog op een drankje.

Aanvang van de vergadering:  20.00 uur.
Locatie : Zalencentrum "de Kruisberg", Kruisbergseweg 172 in Doetinchem
Alleen leden van Groei & Bloei Doetinchem en omstreken hebben toegang tot deze vergadering.

U kunt zich voor de jaarvergadering aanmelden  Opens internal link in current windowdoor hier te klikken