Activiteiten & Actueel

Ontvangt u onze nieuwsflits al?

Ook voor onze vereniging is het digitale tijdperk al een poosje gaande....

U. de leden van onze vereniging, ontvangen altijd nog ons ledenblad"Natuurlijk Nieuws" op papier maar wij versturen maandelijks ook een nieuwsbrief via de mail. Vooral om u even te attenderen/herinneren aan de eerstvolgende activiteit.
We hebben al van heel veel leden een mailadres, we hebben veel leden ook gebeld. Maar een deel van onze leden hebben we nog niet bereikt en dat kan natuurlijk d.m.v. dit ledenblad.

Als u onze digitale, maandelijkse nieuwsbrief nog niet ontvangt zit u niet in ons mailbestand of zit u met een verkeerd mailadres in ons bestand.

NB. Ook niet-leden kunnen zich abonneren op de Nieuwsflits.

Wilt u ons uw mailadres doorgeven,zodat wij u ook via de nieuwsbrief van informatie over activiteiten op de hoogte kunnen houden. Uw mailadres wordt alleen daarvoor gebruikt en verder wordt er niets mee gedaan.

U kunt uw mailadres doorgeven door een mailtje te sturen naar info@doetin-chem.groei.nl of een van de bestuurs-leden te mailen of te bellen.

Ook bespreken we regelmatig, ook uit financieel oogpunt, of we het leden-blad "Natuurlijk Nieuws" nog wel op papier kunnen blijven maken. Het ledenblad verschijnt nu 3 x per jaar, een mogelijkheid is om het eventueel terug te brengen naar 2x of 1x per jaar. Het laten drukken en verzenden van dit blad is een flinke kostenpost op onze begroting.
Van een deel van onze leden die naar de Algemene Jaarvergadering komen, weten we hoe ze daarover denken, maar van een groot deel van onze leden weten we dat niet.
Kunt u ons dat eens laten weten. Dat kan door een mailtje te sturen naarinfo@doetinchem.groei.nl of naar een van de bestuursleden mailen of bellen.

Wij hopen op veel reacties en veel mailadressen!!

meer
13
Dec
Westlandse buitenplaatsen van weleer
06
Dec
De kracht van kruiden - Blik op de tuin no. 879