Doetinchem

Wie doet mee en wordt ons nieuwe bestuurslid?

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Om gezondheidsredenen zijn er een 3 bestuursleden m.i.v. heden gestopt en bestaat ons bestuur nu nog uit 5 personen, Agnes Heilijgers is onze secretaris, Sijtzes van de Meer is onze penningmeester en de vacature van voorzitter is nog niet ingevuld. Verder hebben we als bestuursleden nog Cobi Roosenboom, Janke Kuiper en Hans Evertzen.
Je begrijpt wel dat een bestuur zonder voorzitter en bestaande uit 5 personen niet voldoende is om de vereniging draaiende te houden.

Dus de vraag is, wie wil er meedoen in ons bestuur en meehelpen de activiteiten te organiseren. Het bestuur is op zoek naar mensen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd in de vereniging te stoppen. En frisse, nieuwe ideeen van nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk ook heel welkom!

Verder zoeken we naar mensen die een activiteit samen met anderen voor hun rekening willen nemen, bijvoorbeeld de organisatie van het open tuinenweekend. Dan ben je een keer per jaar bezig om iets te organiseren. Misschien prettig voor mensen die het overzichtelijk willen houden hoeveel tijd iets kost.
Het is echt onmogelijk om het open Tuinenweekend te organiseren als we daar geen hulp bij krijgen. Dan zal er helaas geen Open Tuinenweekend georganiseerd worden en dat zou toch heel jammer zijn.
Misschien zijn er een paar tuineigenaren die altijd graag meedoen en dat samen willen oppakken. Maar andere leden kan natuurlijk ook!
We willen dan ook graag brainstormen over hoe we het zullen doen. Behalve alle tuinen open in een weekend, kun je ook denken aan bijvoorbeeld elke maand in de zomermaanden een paar tuinen of een soort van estafette van elke 2 weken op een avond een tuin openstellen.
Er zijn veel manieren van hoe het te organiseren, nu nog de mensen die daar de schouders even onder willen zetten! Wie wil helpen met de organisatie....?

En ook heel graag een paar mensen die plaats willen nemen in het bestuur. Dat is echt heel erg nodig. We vergaderen eenmaal per maand, en verder zijn we zoveel mogelijk bij de activiteiten die we samen organiseren. Het is een gezellige, actieve groep die hart heeft voor Groei & Bloei en daar zijn vast meer mensen van! Kom anders eens mee vergaderen om een idee te krijgen.........

En bel of mail eens naar Janke (06-51679170 jankekuiper@planet.nl) of naar Cobi (0316-342852 cobiroosenboom@upcmail.nl) of naar Agnes (06-40429016 info@doetinchem.groei.nl) of naar Sijtzes (0314-664444 j.s.meer@planet.nl) of naar Hans (06-51110426) hansenrietevertzen@hotmail.nl.

Dus heb je interesse om deel te nemen in het bestuur of om ons te komen helpen met activiteiten? Neem met een van bovenstaande bestuursleden contact op!

Wij hopen dat je reageert!

Cobi, Agnes, Sijtzes, Janke en Hans